Chalmers tekniska högskola logo
Chalmers tekniska högskola
Civilingenjör Globala system

Är programmet Globala System rätt för dig?

Svara på några frågor om dina intressen för att se om programmet Globala system på Chalmers passar dig! Det tar bara 4 minuter.
Utbildningsmatchning för
studenter av